İlham Kütüphanesi Olmazsa Olmazlar

“Nasıl hoşunuza giderse”

2015-12-09-1449687896-2511942-32.2
Fatma Kocaman

1600’lü yılların başında yazdığı, Shakespear’in “As you like it/ Nasıl Hoşunuza Giderse” oyununda geçen o ünlü “bütün dünya bir sahnedir, kadın erkek bütün insanlar da oyuncular” tiradı şöyle sonlanır:

Altıncı perde, burnunda gözlük, yanında kese, yaşlı biri;
Eskimesin diye sakladığı pantolonu
Sıska bacaklarına büsbütün bol gelir;
Bedeni kurumuş, ayağı terlikli soytarı halini alır.
Kalın erkek sesi, tekrar çocuk sesi gibi incelerek düdük sesine döner.

Ve son perde:
Bu acı ve aynı zamanda coşkulu hikayeyi sonuçlandıran bölümdür;
İkinci bebeklik dönemidir; tam bir uyuşmuşluktur:
Dişsiz, gözsüz, tatsız, hiçbir şeysiz.

İki bilgin kişi, iki farklı söylem.

Milattan Önce (MÖ) 103-43 yıllarında yaşayan Cicero’nun yaş almaktan ve dostluktan bahsettiği kitapta; “yaşlılığa katlanmak, kusurlarını çabalarımızla gidermek gerekir” der ve devam eder:

“Bedeni ölçülü olarak işletmek, gücümüzü yok edecek denli değil, tazeleyecek denli yiyip içmek gerek. Hem yalnızca bedene değil, asıl zihne ve ruha özen göstermeli, çünkü yağsız kalan lambanın söndüğü gibi bunlar beslenmezse yıkıma uğrarlar. Çok yorucu bir beden eğitimi, kuşkusuz bedeni ağırlaştırır, zihinse işletildiğinde çevikleşir.”

Cicero’dan Shakespeare’e kadar ne değişti diye düşünmeden edemiyor insan?

Günümüze doğru ilerledikçe

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) ancak 1948 yılında “sağlık kavramını” tanımladığını görüyoruz. Cicero’nun yorumundan farksız olmayan bu kavramın tanımı: Sağlık, sadece hastalık ya da sakatlığın olmayışı değil, kişinin bedenen, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir.

2000 yıl geç kalmış olsak da..

DSÖ sağlık tanımından sonra 1990’lı yıllarda “Sağlıklı Yaşlanma Deklarasyonu’nu” yayımlar. Böylece bilim adamları Anti Aging (yaşlanma karşıtı) olgusundan yavaş yavaş uzaklaşıp Well Aging (iyi yaş alma) olgusu üzerine yoğunlaşan çalışmalara yönelmiştir.

Çalışmalar sonucunda sağlıklı yaşamı ve sağlıklı yaş alma sürecini etkileyen faktörler sıralanmıştır. Bunlar:

  1. Fiziksel Aktivite: Sağlıklı yaşamın değişmez bir öğesi olan egzersiz uygulamalarının birey tarafından düzenli uygulanması.
  2. İyi Beslenme: Bireyin öğünlerini seçme, düzenleme ve yiyecek seçiminde sağlıklı davranışlar edinmesi.
  3. Stres Yönetimi: Bireyin stres kaynaklarını tanıması ve kontrol etmesi.
  4. Sağlık Sorumluluğu: Bireyin kendi sağlığı üzerindeki sorumluluk düzeyini artırması.
  5. Kendini Gerçekleştirme: Bireyin yaşam amaçlarını belirlemesi, bireysel olarak kendini gerçekleştirmesi, kendini tanıması ve memnun edebilmesi.
  6. Kişiler Arası Destek: Bireyin yakın çevresi ile iletişimini artırması ve süreklilik sağlaması.

Şimdi size Shakespeare gibi soruyorum.

Nasıl Hoşunuza Gider? Sağlıklı bir ömür sürmek mi?

Yoksa…

Yorum Yazın