İlham Kütüphanesi

Yaş, cinsiyet ve şiddet: İlerleyen yaşlarda kadınlara karşı şiddet!

wwwwwwww

Araştırmalar ileri yaşta şiddet mağduru olan kişilerin çoğunun kadın olduğunu ve suçluların çoğunluğunun ise erkek olduğunu gösteriyor. İlerleyen yaşlarda kadınların beşte birinin sağlık durumu, çoğu zaman, yakın zamanda gerçekleşmiş ya da hayat boyu yaşadıkları fiziksel, duygusal ve cinsel şiddeti yansıtıyor.

Toplumda bir çok davranış kalıbı ve algı hayatın sonlarında yaşanan taciz ve şiddetin kadınlara yönelik şiddetin devamının bir parçası olarak kabul görmesini engelliyor. Bir kadının 50’li yaşlarda ve sonrasında şiddet görmesi çoğunlukla yaş ile alakalı görülüyor ve cinsiyetsiz bir terim olan “ileri yaş birey istismarı” olarak kategorize ediliyor. Bir kadının yaşı onun tacizini tanımladığında o kadının hayatının gerçeği görmezden geliniyor. Genel kanıya göre “kadına uygulanan şiddetin” kurbanları genç kadınlar, bu kadınlar genellikle bebekleri var ve partnerleri tarafından taciz ediliyor. Ancak şiddet birçok ileri yaştaki kadın için de hayatının bir gerçeği. Taciz onlar genç bir eşken ya da yeni anneyken başlamış olabiliyor ya da hayatlarının ileri dönemlerinde tercih ettikleri yeni bir ilişkide başlayabiliyor ya da yetişkin çocukları tarafından hatta torunları tarafından tacize maruz bırakılmaları söz konusu olabiliyor. Ancak tacize uğrayan ileri yaş kadınlar görünmez kalıyor. British Columbia’da gerçekleştirilen bir araştırma taciz edilen kadınları çocukluktan ileri yaş dönemlerine kadar şu şekilde sınıflandırıyor.

Bir kadının hayatı boyunca yaşadığı cinsiyet temelli şiddet

07-domestic-violence-awareness-month-small

Dönemlere göre farklı şiddet türleri

Doğum öncesi: Cinsiyete bağlı kürtaj, hamilelik sırasında dayak, zorla hamile bırakılmak (savaş sırasında tecavüz)

Bebeklik dönemi: Kız bebekleri öldürme, duygusal ve fiziksel şiddet, yemek ve tıbbi bakıma ayrımsal erişim.

Çocukluk dönemi: Kadın sünneti, ensest ve cinsel taciz; yemek, tıbbi bakım ve eğitime ayrımsal erişim; çocuk fuhuşu.

Ergenlik dönemi: Flört şiddeti, ekonomik olarak zorlanmış seks, iş yerinde cinsel taciz, tecavüz, cinsel şiddet, zorla fuhuş.

Üreme çağı: Yakın partnerler tarafından kadınlara yönelik şiddet, evlilik içi tecavüz, başlık parası tacizi ve cinayetleri, partner cinayetleri, psikolojik şiddet, işyerinde cinsel taciz, cinsel şiddet, tecavüz, engelli kadınlara yönelik taciz

İleri yaş: Yakın partnerler, çocuk ve torunlar tarafından fiziksel, cinsel, psikolojik ve finansal taciz ve cinayet

İleri yaşlarına geçmişinde ya da şimdiki zamanda şiddet ve tacizle giren kadınlarda, sıklıkla kronik ağrı, depresyon ve sakatlık gibi kalıcı sağlık problemleri görülür. İleri yaş kadınlarda görülen ve yaş almaya bağlı olduğu düşünülen sağlık problemleri ne derecede bir aile bireyi tarafından tekrarlanan kötü muameleyle ilişkilidir? Şiddet ve sağlık hakkında hazırlanan Dünya Raporu’na göre mevcut deliller aile içi ve cinsel şiddet kurbanlarının, böyle bir geçmişi olmayanlara kıyasla, daha fazla sağlık problemleri var; sağlık harcamaları daha fazla ve daha sık hastanelerin acil servislerini ziyaret ediyorlar. Hayatın ilerleyen yıllarında tacizin sonuçları hakkında daha fazla şey öğrendikçe, ileri yaştaki zayıf kadınlar için hayat boyu süren bir taciz geçmişinin ne kadar ciddi sonuçları olduğu anlaşılıyor. Amerika Tıp Derneği dergisinde yayınlanan bir rapor taciz geçmişi olan ileri yaş insanların 3 kat daha fazla ölüm riskiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

İleri yaştaki kadınlarla karşı karşıya gelen doktorlar ve diğer sağlık uzmanlarının pozisyonları gereği taciz işaretlerini fark etmesi ve taciz kurbanları hakkında toplumu bilgilendirmesi büyük önem taşıyor. Doktor ileri yaşta olan bir kadını sıklıkla görse de bu ziyaretlerin zamanından önce olmasına neden olan altta yatan şiddet durumunu göremeyebilir. Cinsiyet temelli şiddet ve yaş konuları hakkında bilinçlenerek, sağlık uzmanları mevcut ya da geçmişte yaşanan tacizin ileri yaşta bir kadının fiziksel, psikolojik ve ruhsal sağlığı ve genel iyilik durumunu nasıl etkilediğini daha rahatlıkla belirleyebilecektir. Bu da yardım ve kaynak hakkında bilgilendirme yapabilmek için fırsat yaratacaktır.

MAILMASTER Subject: Spousal abuse On 2013-12-15, at 9:26 PM, Collins, Anthony wrote: Spousal abuse, violence against women, battered woman. Dreamstime Spousal abuse.jpg

Sonuç

İleri yaş kadınlara uygulanan şiddet birer sosyal ve sağlık problemidir. Sağlık çalışanları bu problemi belirlemede yardımcı olabilir. Tüm yaşlarda şiddet ve tacizin cinsiyetle ilişkisini anlamak bu problemi tanımlamada yardımcıdır. Yaş ile bağlantılı faktörler, bununla birleşen güvenlik endişeleri ve sosyal ve kültürel faktörler, ileri yaştaki kadınların yardım istemesini engellemektedir. Aktif dinlemeyle, soru taramasıyla ve fiziksel ve psikolojik özellikleri izlemeyle doktor ve diğer sağlık uzmanları ileri yaştaki kadınların hayatlarını, bu kadınlara inanarak ve onları yardım ve destek bulmaları konusunda cesaretlendirerek, daha iyi hale getirebilir.

İleri yaş istismarı alanında çalışan kişiler tacizi belirleyebilmek için, kurbanlara yardım etmek ve kamu bilincini yükseltmek için çok çalışmaktadır. İleri yaştaki kadınlara daha iyi hizmet verebilmek için daha geniş perspektifte bir çalışma teorisi, araştırma, analiz ve uygulamaya ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar, güç ve kontrol dinamiklerini dahil eden cinsiyet temelli şiddet faktörlerini bir arada ele almalıdır.


Kaynak:
http://www.elderabuseontario.com/wp-content/uploads/2014/03/Age-Gender-and-Violence-Abuse.pdf
https://feministactivism.files.wordpress.com/2011/03/07-domestic-violence-awareness-month-small.jpg

Yorum Yazın